Blok tematyczny: świadczenia społeczne

 • Pytanie 1/2 Blok tematyczny: świadczenia społeczne Państwo powinno gwarantować minimalne świadczenie emerytalne niezależnie od liczby przepracowanych lat.
  • W Polsce wysokość świadczeń emerytalno-rentowych jest dostosowywana do aktualnej sytuacji gospodarczej przez mechanizm waloryzacji. Waloryzacja polega na corocznym dostosowaniu emerytur i rent do zmian w gospodarce mierzonych głównie wskaźnikami inflacji i wzrostem wynagrodzeń. Jeśli minimalne wynagrodzenie wzrasta, to w celu zapewnienia godziwego życia seniorom, również podnosi się emerytury i renty. Aby świadczenia dla seniorów nie traciły na wartości, podwyżki są dostosowywane do poziomu inflacji. Senioralny koszyk dóbr i usług to zestaw podstawowych artykułów, które seniorzy potrzebują na co dzień. Podwyżki świadczeń uwzględniają koszt tych dóbr i usług. Podwyżki świadczeń emerytalno-rentowych zazwyczaj są powiązane z ogólnym wzrostem zarobków osób pracujących, aby zapewnić równowagę między grupami społecznymi.

  • Zwolenniczki i zwolennicy gwarantowanego emerytalnego świadczenia minimalnego podkreślają, że taki system miałby ogromne znaczenie dla zapewnienia godziwej starości osobom o niskich dochodach. Uważają, że taki system byłby formą zabezpieczenia socjalnego chroniącego osoby starsze przed ubóstwem i brakiem środków do życia. Zwolenniczki wskazują, że gwarantowane świadczenie minimalne może przyczynić się do zrównoważenia społecznej nierówności i zapewnić dostęp do podstawowych potrzeb osobom, które nie miały wystarczającej możliwości oszczędzania na starość.
  • Przeciwnicy i przeciwniczki gwarantowanego emerytalnego świadczenia minimalnego argumentują, że taki system może wprowadzić niepożądane skutki ekonomiczne. Obawiają się, że wprowadzenie minimalnej emerytury mogłoby zachęcić osoby do wcześniejszego wycofywania się z rynku pracy, co mogłoby wpłynąć na elastyczność siły roboczej i destabilizować rynek pracy. Obciążenie finansowe związane z wypłacaniem świadczenia mogłoby przyczynić się do wzrostu obciążeń budżetowych i podatków dla pracujących. Uważają, że skoncentrowanie się na wypłacaniu minimalnych emerytur może odwrócić uwagę od potrzeby reformy systemu emerytalnego w kierunku zrównoważenia finansów publicznych i długoterminowej stabilności.
 • Pytanie 2/2 Blok tematyczny: świadczenia społeczne W jaki sposób państwo powinno ułatwić dostęp do mieszkań? Zaznacz, do którego z rozwiązań Ci najbliżej.
  • Ceny mieszkań w Polsce wciąż wzrastają. Sytuacja pogorszyła się jeszcze bardziej ze względu na pandemię i wojnę w Ukrainie. Wzrosły też koszty najmów. Z danych Eurostatu wynika, że Polska ma jeden z najwyższych w Unii Europejskiej wskaźników zatłoczenia w miejscach zamieszkania wśród osób w wieku 15-29 lat. Oznacza to, że w Polsce wysoka w porównaniu do UE liczba osób młodych ma ograniczoną przestrzeń mieszkalną. 

  • Zwolennicy i zwolenniczki tego rozwiązania podkreślają, że większa dostępność kredytów pozwoli osobom o niższych dochodach na zakup własnego mieszkania. Posiadanie nieruchomości może dać poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Łatwiej dostępne kredyty mogą również przyczynić się do do dynamicznego rozwoju sektora budowlanego, z kolei wpłynie na utworzenie nowych miejsc pracy i będzie stymulowało gospodarkę. Wskazują również, że nowy rządowy projekt „Pierwsze Mieszkanie” uruchomiony 1 lipca 2023 r., który umożliwia ubieganie się o bezpieczny kredyt 2% i otworzenie Konta Mieszkaniowego, już pomógł wielu młodym osobom w podjęciu decyzji związanej z zakupem własnego mieszkania. Stwierdzają też, że mieszkania socjalne są często bardzo niskiej jakości, jako że należą do państwa, a nie do osoby, której zależy na zadbaniu o swoją własność. Argumentują też, że obecność konkurencji motywuje deweloperów do dostarczenia lepszej jakości produktów. 
  • Zwolenniczki i zwolennicy tego rozwiązania podkreślają, że przyczyną kryzysu mieszkaniowego jest utowarowienie mieszkań, które powinno być prawem a nie towarem. Z tego powodu podkreślają, jak ważne jest to, aby zwiększyć liczbę mieszkań publicznych. Mówią również, że dopłaty do kredytów nie rozwiązują problemu milionów ludzi, którzy nie mają zdolności kredytowej. Podkreślają, że założenia wolnorynkowe nie pomogą w wykluczeniu mieszkaniowym. Stwierdzają też, że inwestowanie w mieszkania socjalne zmniejsza różnice ekonomiczne między osobami, które ciągle bogacą się na budowaniu i wynajmowaniu mieszkań, a osobami, które tracą, płacąc za wynajem nieruchomości.
  • Zwolenniczki i zwolennicy tego rozwiązania podkreślają, że uproszczenie podatków dla sektora budowlanego może zachęcić inwestorki do budowy nowych mieszkań. Może to również przyspieszyć proces inwestycyjny. W wyniku przyspieszenia procesu budowy zwiększy się konkurencyjność na rynku mieszkaniowym, co może przyczynić się do zwiększenia dostępności mieszkań i obniżenia ich cen. Osoby popierające to rozwiązanie wskazują również, że byłoby to duże wsparcie dla deweloperek i rozwoju tego sektora, co mogłoby pozytywnie stymulować gospodarkę. 
  Zobacz wyniki