Blok tematyczny: osoby z niepełnosprawnością

 • Pytanie 1/3 Blok tematyczny: osoby z niepełnosprawnością Powinna zostać wprowadzona ustawa o asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnością.
  • Asystent osobisty to ktoś, kto wspiera osobę z niepełnosprawnością (OzN) w codziennych czynnościach, których sama nie może wykonać. Obecnie od czasu do czasu uruchamiane są programy „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, które trwają rok oraz nie są obowiązkowe – gminy mogę wziąć udział w programie bądź z niego zrezygnować.

  • Zwolenniczki wprowadzenia takiej ustawy uważają, że jest to bardzo ważny krok w tworzeniu możliwości do niezależnego życia osoby z niepełnosprawnością. Podkreślają, że zapewnienie tego prawa wynika wprost z podpisanej przez prezydenta w 2012 roku Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, która m.in. podkreśla to, że każda osoba ma prawo do prowadzenia samodzielnego życia, przy włączeniu w społeczeństwo. Podkreślają, że osoby z niepełnosprawnościami obejmują dokładnie te same prawa co każdego człowieka w Polsce.
  • Przeciwnicy tego rozwiązania podkreślają koszty, z jakimi się to wiąże. Finansowanie asystentów osobistych mogłoby pogorszyć jeszcze sytuację systemu ochrony zdrowia. Podkreślają, że trudno będzie sprawdzać jakość usług świadczonych przez asystenta. Podnoszą również obawy dotyczące tego, że osoba z niepełnosprawnością będzie pozbawiona prywatności i autonomii. Przeciwniczki podkreślają, że asystent może ograniczyć sprawczość i decyzyjność osób z niepełnosprawnościami.
 • Pytanie 2/3 Blok tematyczny: osoby z niepełnosprawnością Należy wprowadzić limity przyjęć do domów dziecka niezależnie od stanu zdrowia.
  • Zgodnie z obecnymi przepisami w domach dziecka może przebywać maksymalnie czternaścioro dzieci. Te limity nie dotyczą dzieci z niepełnosprawnościami. 

    

    

    

  • Zwolenniczki i zwolennicy tego postulatu podkreślają, że przeciążenie w domach dziecka skutkuje obniżeniem jakości wykonywanych usług. Podkreślają również, że samo takie rozróżnienie jest dyskryminacją, a prawa osób z niepełnosprawnościami, powinny być takie same, jak innych osób. 
  • Przeciwnicy i przeciwniczki tego rozwiązania podkreślają, że może to ograniczyć dostęp do wsparcia, które jest oferowane przez domy dziecka. Podkreślają, że obecnie państwo nie ma odpowiednich funduszy na świadczenia wyższej jakości, więc takie ograniczenie mogłoby realnie pozbawić osoby z niepełnosprawnościami prawa do wsparcia. 
 • Pytanie 3/3 Blok tematyczny: osoby z niepełnosprawnością Umowy na mieszkania wspomagane powinny być podpisywane na czas nieokreślony
  • Sejm 16 czerwca 2023 roku uchwalił nowelizację ustawy o pomocy społecznej, w której poruszane są kwestie mieszkań wspomaganych i treningowych. Zgodnie z ustawą na wsparcie w formie mieszkania wspomaganego bądź treningowego mogą liczyć osoby pełnoletnie, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, o ile nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Zgodnie z ustawą osoby otrzymujące mieszkanie wspomagane podpisują umowę na określony czas.  

  • Zwolennicy i zwolenniczki tego postulatu podkreślają, że mieszkania wspomagane powinny być uznane za docelową formę zamieszkania a podpisanie umowy na określony czas nie spełnia potrzeb osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.
  • Przeciwniczki i przeciwnicy podkreślają brak elastyczności, który wiąże się z podpisaniem tego rodzaju umowy. Podkreślają, że sytuacja poszczególnych osób może się zmienić i należy to uwzględniać w polskim prawie.   
  Zobacz wyniki