Blok tematyczny: migracje

 • Pytanie 1/8 Blok tematyczny: migracje Uchod藕czynie i uchod藕cy w Polsce powinni otrzyma膰 prawo poruszania si臋 po krajach Unii Europejskiej.
  • Obecnie przepisy prawa migracyjnego wskazuj膮, 偶e osoba uciekaj膮ca z kraju ogarni臋tego niebezpiecze艅stwem, otrzymuje ochron臋 w pierwszym bezpiecznym kraju, do kt贸rego przyjedzie. Oznacza to w praktyce, 偶e takie osoby b臋d膮ce w procedurze o ochron臋 mi臋dzynarodow膮, nie mog膮 przemieszcza膰 si臋 do innych kraj贸w Schengen.聽

   Ustawa o pomocy obywatelkom Ukrainy z marca 2022 roku umo偶liwia uciekaj膮cym z Ukrainy na swobod臋 poruszania si臋 po strefie Schengen.聽

  • Zwolennicy i zwolenniczcy takiego rozwi膮zania wskazuj膮, 偶e mo偶liwo艣膰 przemieszczania si臋 do innych kraj贸w UE pozwoli na 艂膮czenie cz艂onk贸w rodzin, kt贸rzy przekraczaj膮 r贸偶ne granice zewn臋trzne UE. Ponadto argumentuj膮, 偶e zdejmie to obci膮偶enie z kraj贸w znajduj膮cych si臋 na granicy zewn臋trznej UE, kt贸re przyjmuj膮 du偶膮 liczb臋 os贸b migruj膮cych. Mo偶liwo艣膰 podr贸偶owania po strefie Schengen mog艂aby doprowadzi膰 do roz艂o偶enia odpowiedzialno艣ci za przyjmowanie migrant贸w na wi臋cej kraj贸w.聽
  • Przeciwniczki聽 i przeciwnicy tego rozwi膮zania obawiaj膮 si臋 o bezpiecze艅stwo narodowe, stwierdzaj膮c, 偶e uproszczenie procedur b臋dzie prowadzi艂o do braku kontroli os贸b przybywaj膮cych do Polski. Argumentuj膮 tak偶e, 偶e na艂o偶y艂oby to zbyt du偶e obci膮偶enie na pa艅stwa, kt贸re respektuj膮 prawa migrantek i migrant贸w, jako 偶e osoby przekraczaj膮ce granic臋 by艂yby sk艂onne wybiera膰 te pa艅stwa jako swoje miejsca zamieszkania.聽
 • Pytanie 2/8 Blok tematyczny: migracje Uchod藕czynie i uchod藕cy w Polsce powinni otrzyma膰 natychmiastowe prawo do podj臋cia pracy.
  • Ze wzgl臋du na liczne formalno艣ci towarzysz膮ce legalizacji pobytu, osoby po przekroczeniu granicy cz臋sto przez kilka miesi臋cy przebywaj膮 w detencji, czyli w strze偶onym o艣rodku dla cudzoziemc贸w, proces legalizacji pobytu za艣 i otrzymania pozwolenia na prac臋 mo偶e trwa膰 kilka lat. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy z marca 2022 roku wprowadza uproszczone procedury dla os贸b uciekaj膮cych z terytorium Ukrainy, kt贸re daj膮 prawo do natychmiastowego podj臋cia pracy.聽

    

    

  • Zwolenniczki i zwolennicy tego rozwi膮zania uwa偶aj膮, 偶e szybki dost臋p do zatrudnienia mo偶e pom贸c uchod藕czyniom i uchod藕com nauczy膰 si臋 lokalnego j臋zyka, zintegrowa膰 w nowym kraju i wdro偶y膰 si臋 w spo艂eczno艣膰 lokaln膮. Prawo do natychmiastoweo podj臋cia pracy d膮偶y do odci膮偶enia system贸w wsparcia pa艅stwowego i wspiera uchod藕gczynie i uchod藕c贸w w usamodzielnieniu si臋. Wiele os贸b jest te偶 zdania, 偶e rynek polski potrzebuje pracowniczek i pracownik贸w z zagranicy, kt贸re mog膮 te偶 sprawi膰, 偶e gospodarka Polski b臋dzie bardziej innowacyjna. Patrz膮c na przyk艂ad uciekaj膮cych z Ukrainy, stwierdzaj膮 te偶, 偶e taki system jest du偶o bardziej skuteczny i zapewnia wi臋cej wolno艣ci i poszanowania praw migruj膮cych. Zw艂aszcza w sytuacji, gdy wykszta艂cenie os贸b przyje偶d偶aj膮cych jest uznawane w nowym pa艅stwie i mog膮 one pracowa膰 na stanowiskach zgodnych z kwalifikacjami.
  • Przeciwnicy i przeciwniczki natychmiastowego prawa do pracy stwierdzaj膮, 偶e otwarcie rynku dla uchod藕czy艅 mo偶e zach臋ci膰 coraz wi臋cej os贸b do przyjazdu do Polski, co spowoduje, 偶e system polski b臋dzie niewydolny. Co wi臋cej, wiele os贸b - zw艂aszcza kobiet o ni偶szych kwalifikacjach - obawia si臋 wzrostu konkurencji na rynku pracy w zawodach, kt贸re wcze艣niej by艂y dla nich dost臋pne.聽
 • Pytanie 3/8 Blok tematyczny: migracje Jako osob臋 uchod藕cz膮 nale偶y uzna膰 osob臋, kt贸ra ucieka z powodu katastrofy klimatycznej dotykaj膮cej jej kraj pochodzenia.
  • Obecnie zgodnie z Konwencj膮 Genewsk膮, uchod藕ca to osoba, kt贸ra ze wzgl臋du na obawy przed prze艣ladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowo艣ci, przynale偶no艣ci do okre艣lonej grupy spo艂ecznej lub przekona艅 politycznych nie mo偶e lub nie chce korzysta膰 z ochrony swojego pa艅stwa lub nie ma 偶adnego obywatelstwa. Konwencja Genewska zosta艂a wprowadzona w 1951 roku i nie obejmuje niekt贸rych przes艂anek, z powodu kt贸rych r贸偶ne osoby opuszczaj膮 sw贸j kraj w XXI wieku. W efekcie prawo nie zabezpiecza bezpo艣rednio os贸b, kt贸re uciekaj膮 ze swoich kraj贸w z powod贸w katastrof klimatycznych.聽

  • Zwolennicy tego rozwi膮zania wskazuj膮, 偶e definicja z Konwencji jest ju偶 przestarza艂a i powinno si臋 j膮 uaktualni膰. Ze wzgl臋du na kryzys klimatyczny, coraz wi臋cej jest ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak susze, powodzie i inne zdarzenia, kt贸re zmuszaj膮 ludzi do opuszczenia swoich dom贸w i szukania bezpiecze艅stwa gdzie艣 indziej. Argumentuj膮, 偶e kryzys klimatyczny jest globalnym problemem, kt贸ry wymaga wzi臋cia za niego odpowiedzialno艣ci przez wszystkie podmioty. Ponadto, stwierdzaj膮, 偶e coraz wi臋cej os贸b b臋dzie zmuszonych do ucieczki ze swojego miejsca zamieszkania, co wymaga natychmiastowej reakcji na ten problem.聽
  • Przeciwniczki nowej definicji os贸b uchod藕czych wskazuj膮, 偶e mo偶e ona wp艂yn膮膰 na trudno艣ci w zdefiniowaniu, kto jest uchod藕c膮, co mo偶e prowadzi膰 do nadu偶y膰. Niekt贸rzy stwierdzaj膮, 偶e na obecnym etapie polaryzacji 艣wiata, trudno b臋dzie osi膮gn膮膰 zgod臋 w przypadku nowej definicji, co mo偶e prowadzi膰 do naruszenia praw uchod藕czy艅, podczas gdy stara definicja jest uznawana powszechnie. S膮 te偶 osoby, kt贸re w膮tpi膮 we wp艂yw kryzysu klimatycznego na jako艣膰 偶ycia ludzkiego.聽
 • Pytanie 4/8 Blok tematyczny: migracje Osoby, kt贸re staraj膮 si臋 w Polsce o ochron臋 mi臋dzynarodow膮, powinny do czasu otrzymania decyzji, przebywa膰 w strze偶onych o艣rodkach dla cudzoziemc贸w.
  • Strze偶one o艣rodki dla cudzoziemc贸w to miejsca, w kt贸rych zatrzymuje si臋 migrantki, kt贸re przekroczy艂y granic臋 polsk膮 i podlegaj膮 procedurom azylowym, ochrony mi臋dzynarodowej lub wydalenia. Osadzeni w nich migranci nie mog膮 ich opuszcza膰, dost臋p do telefon贸w, internetu itd. jest znacznie ograniczony. W Polsce jest 6 takich o艣rodk贸w, w kt贸rych na dzie艅 15 kwietnia 2023 roku przebywa艂y 473 osoby. Zgodnie z Ustaw膮 o cudzoziemcach detencja powinna by膰 艣rodkiem ostatecznym. W 2014 roku jako alternatyw臋 wobec os贸b w procedurze uchod藕czej wprowadzono 艣rodki wolno艣ciowe, czyli m.in. konieczno艣膰 z艂o偶enia dokument贸w podr贸偶y, obowi膮zek stawiania si臋 regularnie w organach Stra偶y Granicznej czy wp艂ata kaucji.聽

  • Zwolennicy i zwolenniczki detencji migrant贸w wskazuj膮, 偶e osoby, kt贸re przekraczaj膮 granic臋 bez kontroli, mog膮 stanowi膰 zagro偶enie dla bezpiecze艅stwa pa艅stwa. Uznaj膮 te偶, 偶e o艣rodek strze偶ony pozwala na kontrol臋 migracji i dok艂adniejsz膮 weryfikacj臋 to偶samo艣ci. Detencja ma wed艂ug nich pomaga膰 w r贸wnomiernym rozmieszczeniu uchod藕c贸w i uchod藕czy艅 na terytorium r贸偶nych region贸w i kraj贸w.聽
  • Przeciwniczki i przeciwnicy strze偶onych o艣rodk贸w dla cudzoziemc贸w argumentuj膮, 偶e warunki w nich naruszaj膮 prawa i godno艣膰 migrantek i migrant贸w, a tak偶e postanowienia prawa mi臋dzynarodowego. Przywo艂uj膮 liczne przyk艂ady 艣wiadcz膮ce o tym, 偶e detencja przysparza traum osadzonym, wp艂ywa negatywnie na ich zdrowie psychiczne i fizyczne, szczeg贸lnie zwa偶ywszy na to, 偶e osoby osadzone cz臋sto maj膮 do艣wiadczenia przemocy lub prze艣ladowa艅. Ryzyko traum dotyczy w szczeg贸lno艣ci dzieci, kt贸re w inny spos贸b postrzegaj膮 rzeczywisto艣膰 i mniej rozumiej膮 z ca艂ej sytuacji. Argumentem przeciwko detencji jest te偶 to, 偶e traktowanie migrantek i migrant贸w jako przest臋pc贸w przez umieszczanie ich w detencji mo偶e wp艂yn膮膰 na ich dyskryminowanie i wzrost poziomu ksenofobii w spo艂ecze艅stwie. Przeciwniczki powo艂uj膮 si臋 tak偶e na wyroki s膮d贸w krajowych i mi臋dzynarodowych, kt贸re stwierdzaj膮, 偶e Polska naruszy艂a wielokrotnie prawa migrant贸w, umieszczaj膮c ich w detencji. Jak podaje Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (2023), do maja 2023 roku Europejski Trybuna艂 Praw Cz艂owieka we wszystkich o艣miu rozstrzyganych sprawach odno艣nie detencji orzek艂, 偶e Polska z艂ama艂a prawo i przyzna艂 zado艣膰uczynienia w kwocie 艂膮cznej ponad p贸艂 miliona z艂otych, Godzi to w wizerunek Polski, a tak偶e drenuje kiesze艅 polskiego podatnika.
 • Pytanie 5/8 Blok tematyczny: migracje Dzieci z do艣wiadczeniem migracji powinny mie膰 zapewnion膮 edukacj臋 dostosowan膮 do ich potrzeb, nawet je艣li oznacza to wi臋ksze nak艂ady finansowe na ich kszta艂cenie ni偶 w wypadku uczennic polskich.
  • Obecnie dzieci z do艣wiadczeniem migracji podlegaj膮ce obowi膮zkowi szkolnemu, obowi膮zuj膮 te same zasady, co obywateli Polski (na podstawie Ustawy Prawo O艣wiatowe). Zgodnie z rozporz膮dzeniem z 2017 roku uczniowie cudzoziemcy maj膮 prawo do zaj臋膰 z j臋zyka polskiego jako obcego (min. 2 h) i wyr贸wnawczych (tylko je艣li nauczyciel uzna, 偶e jest taka potrzeba), razem nie wi臋cej ni偶 5 h. Po wybuchu wojny wydano rozporz膮dzenie o edukacji dzieci z Ukrainy, kt贸re okre艣la minimaln膮 liczb臋 godzin z j臋zyka polskiego jako obcego na 6 h. Nie dotyczy to jednak dzieci spoza Ukrainy. W praktyce cz臋sto zaj臋cia wyr贸wnawcze i zaj臋cia z j臋zyka polskiego s膮 niedost臋pne lub niewystarczaj膮ce na zaspokojenie potrzeb dzieci.聽

  • Zwolenniczki i zwolennicy zwi臋kszonego finansowania argumentuj膮, 偶e obecnie system jest niewydolny ze wzgl臋du na brak zasob贸w. Stwierdzaj膮, 偶e wzmocnienie systemu przyczyni si臋 do w艂膮czenia dzieci migranckich w spo艂eczno艣膰 lokaln膮 oraz wyr贸wna ich szanse. Osoby te stwierdzaj膮, 偶e m艂odym migrantkom i migrantom brakuje cz臋sto zaj臋膰 wyr贸wnawczych, kt贸re u艂atwi膮 im edukacj臋 w j臋zyku polskim. Przywo艂ywane s膮 te偶 przyk艂ady sytuacji z innych kraj贸w europejskich, w kt贸rych widoczne s膮 nier贸wno艣ci spo艂eczne spowodowane brakiem r贸wnych szans w edukacji. Szkolnictwo jest tu przedstawiane jako 艣rodek zapobiegawczy dla takich sytuacji: dziecko, kt贸re otrzyma dobr膮 edukacj臋 na starcie, nauczy si臋 j臋zyka polskiego, b臋dzie mia艂o mo偶liwo艣膰 dalszego rozwoju w Polsce.
  • Przeciwnicy i przeciwniczki zwi臋kszonego finansowania dzieci migranckich argumentuj膮, 偶e w Polsce trwa kryzys gospodarczy i istnieje wiele priorytetowych kwestii, kt贸rymi rz膮d polski powinien si臋 zaj膮膰. Stwierdzaj膮, 偶e priorytetem dla rz膮du polskiego jest zadbanie o obywateli Polski.
 • Pytanie 6/8 Blok tematyczny: migracje Migranci i migrantki spoza UE, kt贸rzy przebywaj膮 w jednym kraju Unii Europejskiej powinni mie膰 mo偶liwo艣膰 wyboru kraju unijnego, w kt贸rym zamieszkaj膮, w oparciu o j臋zyk, kultur臋, oraz miejsce przebywania ich rodziny.聽
  • System dubli艅ski, kt贸ry obowi膮zuje na terenie Unii Europejskiej, reguluje kwestie zarz膮dzania migracj膮 i ochron膮 mi臋dzynarodow膮. Jednym z jego fundament贸w jest zasada pierwszego kraju wej艣cia, zgodnie z kt贸r膮 za rozpatrywanie wniosku o ochron臋 mi臋dzynarodow膮 odpowiedzialny jest kraj, w kt贸rym osoba si臋 znalaz艂a jako pierwszym po przekroczeniu granicy unijnej. W praktyce uniemo偶liwia to wielu osobom oczekuj膮cym na decyzj臋 swobodne poruszanie si臋 po terytorium Unii Europejskiej w trakcie trwaj膮cej procedury uchod藕czej. System ten obowi膮zuje wi臋kszo艣膰 uchod藕c贸w w UE. Po eskalacji wojny w Ukrainie jej obywatelom przyznano prawo do swobodnego przemieszczania si臋 po Unii Europejskiej.

    

  • Zwolennicy i zwolenniczki swobody przemieszczania si臋 po UE stwierdzaj膮, 偶e jest to rozwi膮zanie sprzyjaj膮ce poszanowaniu praw uchod藕c贸w. Argumentuj膮, 偶e bardzo cz臋sto osoby z tej samej rodziny mog膮 przebywa膰 w r贸偶nych pa艅stwach. Wyb贸r kraju jest wi臋c konieczny dla procesu 艂膮czenia rodziny, aby mog艂a mieszka膰 razem, co wynika z prawa do 偶ycia rodzinnego. R贸wnie wa偶na jest wed艂ug nich obecno艣膰 w danym kraju os贸b z tej samej spo艂eczno艣ci. Blisko艣膰 j臋zykowa i zwyczajowa mo偶e sprzyja膰 procesowi adaptacji uchod藕czy艅, ale r贸wnie偶 u艂atwia膰 im znalezienie mieszkania i pracy, a wi臋c uniezale偶nienie si臋 od wsparcia socjalnego pa艅stwa. Wyb贸r kraju zamieszkania mo偶e zdj膮膰 odpowiedzialno艣膰 z pa艅stw znajduj膮cych si臋 na zewn臋trznych granicach unijnych.聽
  • Przeciwniczki i przeciwnicy tego rozwi膮zania obawiaj膮 si臋, 偶e swoboda przemieszczania si臋 uniemo偶liwi efektywn膮 kontrol臋 uchod藕czy艅, co mo偶e prowadzi膰 do zagro偶enia bezpiecze艅stwa. Argumentuj膮, 偶e swoboda wyboru stwarza ryzyko nadmiernego obci膮偶enia pa艅stw, kt贸rych prawo jest najbardziej korzystne dla os贸b migruj膮cych. Wskazuj膮, 偶e ubieganie si臋 o ochron臋 mi臋dzynarodow膮 jest nadzwyczajnym 艣rodkiem legalizacji pobytu, swego rodzaju ucieczk膮, a wi臋c osoby nim obj臋te powinny zadowoli膰 si臋 pobytem w pierwszym bezpiecznym kraju - a w miar臋 mo偶liwo艣ci r贸wnie偶 wr贸ci膰 do kraju pochodzenia po zako艅czeniu trwaj膮cego tam konfliktu.
 • Pytanie 7/8 Blok tematyczny: migracje Polskie s艂u偶by mundurowe maj膮 prawo natychmiast cofn膮膰 poza terytorium Polski osoby, kt贸re przekroczy艂y granic臋 poza przej艣ciem granicznym (nawet je艣li jest ono niedost臋pne).
  • Prawo polskie i mi臋dzynarodowe (m.in. Konwencja Genewska, do kt贸rej stosowania zobowi膮zana jest Polska) zabraniaj膮 odsy艂ania os贸b do kraj贸w, w kt贸rych mo偶e im grozi膰 niebezpiecze艅stwo. W wyniku zwi臋kszonej liczby os贸b przekraczaj膮cych granic臋 polsko-bia艂orusk膮 jesieni膮 2021 roku, Ministerstwo Spraw Wewn臋trznych i Administracji (dalej: MSWiA) wyda艂o rozporz膮dzenie, kt贸re zezwala polskim s艂u偶bom zawraca膰 osoby do linii granicy. tj. na terytorium Bia艂orusi.聽

    

  • Zwolenniczki i zwolennicy zawracania do linii granicy argumentuj膮, 偶e polskie s艂u偶by maj膮 obowi膮zek broni膰 granic pa艅stwa, a tak偶e Polek przed atakami z zewn膮trz. Wyra偶aj膮 opini臋, 偶e migranci i migrantki s膮 przesy艂ani na granic臋 polsko-bia艂orusk膮 przez Putina i 艁ukaszenk臋 celem zdestabilizowania Unii Europejskiej. Podkre艣laj膮, 偶e ze wzgl臋du na to, 偶e migrantki posiadaj膮 bia艂oruskie wizy turystyczne, nie grozi im niebezpiecze艅stwo w Bia艂orusi. Stwierdzaj膮, 偶e przyj臋cie grupy migrantek i migrant贸w b臋dzie wp艂ywa膰 na pojawienie si臋 kolejnych i 偶e proces ten nie b臋dzie mia艂 ko艅ca. Istniej膮 te偶 obawy, 偶e zmniejszenie restrykcji na granicy umo偶liwi wej艣cie na polskie tereny tzw. grupie Wagnera, czyli prywatnej firmy wojskowej powi膮zanej z rosyjskim wywiadem wojskowym, kt贸ra przebywa obecnie na terytorium Bia艂orusi.
  • Przeciwnicy i przeciwniczki tego rozwi膮zania argumentuj膮, 偶e zawracanie do linii granicy zagra偶a 偶yciu i zdrowiu migrant贸w i migrantek, a tak偶e nara偶a ich na przemoc ze strony s艂u偶b bia艂oruskich. Przywo艂uj膮 te偶 orzecznictwo s膮d贸w krajowych i Europejskiego Trybuna艂u Praw Cz艂owieka, kt贸re g艂osi, 偶e Polska narusza prawo mi臋dzynarodowe i krajowe, zawracaj膮c migrant贸w do linii granicy. Stwierdzaj膮 tak偶e, 偶e ze wzgl臋du na hierarchi臋 akt贸w prawa (art. 87 Konstytucji RP) rozporz膮dzenie MSWiA o zawracaniu do linii granicy nie mo偶e sta膰 w sprzeczno艣ci z umow膮 mi臋dzynarodow膮 (Konwencj膮 Genewsk膮). Ponadto, wskazuj膮, 偶e przyjmowanie migrant贸w i migrantek do Polski w spos贸b uregulowany de facto zwi臋ksza nasze bezpiecze艅stwo. Tylko kontrola graniczna mo偶liwa przez legalne i dost臋pne 艣cie偶ki migracji umo偶liwia kontrol臋 to偶samo艣ci os贸b przekraczaj膮cych granic臋.聽
 • Pytanie 8/8 Blok tematyczny: migracje Dzieci z innych kraj贸w, kt贸re mieszkaj膮 w Polsce, powinny by膰 obj臋te obowi膮zkiem szkolnym, nawet je艣li mog膮 si臋 uczy膰 zdalnie, korzystaj膮c z edukacji we w艂asnym kraju.
  • Obecne przepisy pozwalaj膮 m.in. dzieciom z Ukrainy przyby艂ym do Polski po 24 lutego 2022 roku (eskalacji wojny w Ukrainie) wybra膰 pomi臋dzy ucz臋szczaniem na zaj臋cia zdalne w szkole ukrai艅skiej, albo chodzeniem do polskiej szko艂y. Ministerstwo Edukacji i Nauki w lutym 2023 roku poda艂o, 偶e do polskich szk贸艂 ucz臋szcza 艂膮cznie 122 tysi膮ce ukrai艅skich uczni贸w. W ponadpodstawowych szko艂ach jest ich 28 tysi臋cy, tzn. co czwarty nastolatek w wieku 15-18 lat.聽

    

  • Zwolenniczki i zwolennicy tego rozwi膮zania argumentuj膮, 偶e gdy dziecko ucz臋szcza na zaj臋cia zdalne, 偶adna instytucja nie ma wgl膮du w sytuacj臋 dziecka. Osoby te argumentuj膮 tak偶e, 偶e nieustanna nauka zdalna mo偶e wp艂ywa膰 negatywnie na rozw贸j psychofizyczny dziecka i na jego relacje z r贸wie艣niczkami. Stwierdzaj膮, 偶e nale偶y pami臋ta膰, 偶e dzieci uchod藕cze maj膮 cz臋sto do艣wiadczenia traum, przez co w niekt贸rych przypadkach szczeg贸lna opieka i ochrona jest niezb臋dna, a szko艂y, poza dostarczaniem wiedzy, dysponuj膮 przecie偶 wsparciem psychologicznym dla swoich uczni贸w. Dodatkowym argumentem jest te偶 to, 偶e szko艂a mo偶e sprzyja膰 integracji dzieci i stworzenia wi臋zi w 艣rodowisku lokalnym.聽
  • Przeciwnicy i przeciwniczki tego rozwi膮zania podkre艣laj膮, jak istotne jest uczenie si臋 kultury kraju pochodzenia, szczeg贸lnie w sytuacji, gdy kraj ten znajduje si臋 w stanie zagro偶enia. To偶samo艣膰 narodowa rozbudowywana przez nauczanie zdalne w kraju pochodzenia mo偶e by膰 wa偶nym czynnikiem po zako艅czeniu wojny. Nauka jedynie w polskiej szkole mo偶e wp艂yn膮膰 na to, 偶e dzieci zapomn膮 swojego j臋zyka ojczystego, co mo偶e wywo艂a膰 problemy to偶samo艣ciowe. Zdalne nauczanie w szkole ukrai艅skiej ma by膰 wed艂ug nich obarczone ni偶szym 鈥減rogiem wej艣cia鈥. Nie zmusza do regularnej nauki w obcym j臋zyku oraz pozwala piel臋gnowa膰 dotychczasowe wi臋zi z nauczycielami i innymi uczniami, kt贸rzy aktualnie mog膮 przebywa膰 w r贸偶nych zak膮tkach 艣wiata.
  Zobacz wyniki