Blok tematyczny: osoby LGBT+

 • Pytanie 1/4 Blok tematyczny: osoby LGBT+ Pa艅stwo powinno zakaza膰 terapii konwersyjnych polegaj膮cych na pr贸bach zmiany orientacji seksualnych.
  • Praktyki konwersyjne to ka偶de oddzia艂ywanie, kt贸ra ma na celu zmian臋 lub st艂umienie orientacji seksualnej, to偶samo艣ci p艂ciowej lub ekspresji p艂ciowej. W Polsce aktualnie brak jest zakazu dzia艂a艅 prowadz膮cych do zmiany lub st艂umienia orientacji seksualnej czy to偶samo艣ci p艂ciowej.

  • Zwolennicy zakazania praktyk konwersyjnych uwa偶aj膮, 偶e s膮 one sprzeczne z wi膮偶膮cymi Polsk臋 prawem mi臋dzynarodowym oraz Konstytucj膮 (art. 32 ust. 2 Konstytucji). Argumentuj膮, 偶e 艢wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) w 1990 roku usun臋艂a homoseksualizm z Mi臋dzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chor贸b i Problem贸w Zdrowotnych. R贸偶ne podmioty, zar贸wno polityczne, jak i eksperckie, m.in. Parlament Europejski i Polskie Towarzystwo Seksuologicznie przyj臋艂y stanowiska, 偶e orientacji seksualnej i to偶samo艣ci p艂ciowej nie mo偶na zmieni膰 za pomoc膮 terapii. Dodatkowym argumentem zwolennik贸w zakazu jest to, 偶e prowadzenie praktyk konwersyjnych stwarza zagro偶enie dla 偶ycia, zdrowia i praw os贸b homoseksualnych. Uwa偶aj膮 te偶, 偶e praktyki s膮 nieskuteczne i prowadz膮 do stygmatyzacji i dyskryminacji os贸b LGBTQ+. Godzi to tak偶e w ich prawo do samostanowienia.聽
  • Przeciwniczki zakazania praktyk konwersyjnych uwa偶aj膮, 偶e na orientacj臋 seksualn膮 i to偶samo艣膰 p艂ciow膮 mo偶na wp艂yn膮膰, a nawet j膮 zmieni膰 poprzez stosowanie terapii i praktyk duchowych oraz innych metod. Uwa偶aj膮, 偶e takie praktyki nie stanowi膮 zagro偶enia dla 偶ycia i zdrowia, a wr臋cz przeciwnie, pomagaj膮 danej osobie uzyska膰 pomoc w postaci zmiany orientacji seksualnej, kt贸ra mo偶e by膰 藕r贸d艂em ich problem贸w. 聽
 • Pytanie 2/4 Blok tematyczny: osoby LGBT+ Definicja 鈥瀙rzest臋pstwa z nienawi艣ci鈥 w Kodeksie Karnym powinna obejmowa膰 czyny pope艂nione ze wzgl臋du na orientacj臋 seksualn膮 i to偶samo艣膰 p艂ciow膮.
  • W 2021 roku Komisja Europejska stwierdzi艂a, 偶e polskie przepisy dotycz膮ce mowy nienawi艣ci, rasizmu i ksenofobii naruszaj膮 prawo unijne. W opinii Komisji przepisy polskiego prawa karnego nie chroni膮 dostatecznie przed przemoc膮 na tle rasistowskim i ksenofobicznym, a tak偶e ograniczaj膮 zakres kryminalizacji pod偶egania do nienawi艣ci. Obecnie definicja przest臋pstwa z nienawi艣ci w art. 256 Kodeksu Karnego obejmuje nast臋puj膮ce przes艂anki: r贸偶nice narodowo艣ciowe, etniczne, rasowe, wyznaniowe lub ze wzgl臋d贸w bezwyznaniowych. Niekt贸re osoby stwierdzaj膮, 偶e definicja powinna zosta膰 poszerzona o orientacj臋 seksualn膮 i to偶samo艣膰 p艂ciow膮.

  • Zwolenniczki wprowadzenia dodatkowych przes艂anek, kt贸re obejmowa艂yby czyny pope艂nione z nienawi艣ci ze wzgl臋du na orientacj臋 seksualn膮 i to偶samo艣膰 p艂ciow膮, uwa偶aj膮 偶e przede wszystkim Polska nie stosuje si臋 do standard贸w mi臋dzynarodowych. Argumentuj膮, 偶e nieprawid艂owo zapisa艂a przepisy dotycz膮ce kryminalizacji konkretnych form nawo艂ywania do nienawi艣ci w polskim prawie karnym. Kodeks karny nie zawiera typ贸w przest臋pstw motywowanych uprzedzeniami ze wzgl臋du na czyj膮艣 niepe艂nosprawno艣膰, wiek, orientacj臋 seksualn膮 i to偶samo艣膰 p艂ciow膮. Mo偶e to nara偶a膰 osoby z tych grup na dyskryminacj臋 i brak ochrony ze strony pa艅stwa polskiego. Brak specjalistycznych przepis贸w i kar w nich przewidzianych mo偶e te偶 motywowa膰 osoby dopuszczaj膮ce si臋 czyn贸w zabronionych do zwi臋kszenia kryminalizacji takich zachowa艅.
  • Przeciwnicy wprowadzenia instrument贸w prawnokarnych, kt贸re obejmowa艂yby czyny pope艂nione z nienawi艣ci ze wzgl臋du na orientacj臋 seksualn膮 i to偶samo艣膰 p艂ciow膮, uwa偶aj膮, 偶e polskie prawo karne posiada ju偶 odpowiednie instrumenty reakcji karnoprawnej na przest臋pcze zachowania motywowane przes艂ankami dyskryminacyjnymi. Podkre艣laj膮, 偶e kwestia jest ju偶 uregulowana w kodeksie karnym w przepisach o charakterze bardziej og贸lnym.
 • Pytanie 3/4 Blok tematyczny: osoby LGBT+ Osoby tej samej p艂ci powinny mie膰 mo偶liwo艣膰 zawarcia ma艂偶e艅stwa (co umo偶liwi im prawo do adopcji dziecka).
  • W Konstytucji RP ma艂偶e艅stwo definiowane jest jako zwi膮zek kobiety i m臋偶czyzny (Rozdzia艂 1, Art. 18). W kilkudziesi臋ciu krajach na 艣wiecie (m.in. Belgii, Tajwanie, Irlandii, Kolumbii) prawo dopuszcza zawarcie ma艂偶e艅stwa przez osoby tej samej p艂ci. Zawarcie zwi膮zku ma艂偶e艅skiego w Polsce umo偶liwia osobom dost臋p do wielu praw takich jak: m.in. wsp贸lne nazwisko, wsp贸lnota maj膮tkowa, prawo do dziedziczenia, prawo do adopcji dziecka, prawo do zabezpieczenia socjalnego, prawo do wsp贸lnego ubezpieczenia zdrowotnego.

    

  • Zwolenniczki ma艂偶e艅stw jednop艂ciowych podkre艣laj膮, 偶e wszystkie osoby, niezale偶nie od swojej p艂ci i orientacji seksualnej, powinny mie膰 r贸wne prawa. Przekonuj膮, 偶e mo偶liwo艣膰 zawarcia ma艂偶e艅stwa by艂aby bardzo wa偶nym krokiem w walce z dyskryminacj膮 (zar贸wno spo艂eczn膮 jak i instytucjonaln膮) os贸b LGBTQ+. Argumentuj膮 te偶, 偶e brak tej mo偶liwo艣ci stanowi naruszenie konstytucyjnego zakazu dyskryminacji.聽
  • Przeciwnicy ma艂偶e艅stw jednop艂ciowych podkre艣laj膮, 偶e zwi膮zek kobiety i m臋偶czyzny jest najlepszym 艣rodowiskiem do wychowywania dzieci. Argumentuj膮, 偶e g艂贸wnym celem zawarcia ma艂偶e艅stwa jest posiadanie potomstwa, kt贸re nie jest biologicznie mo偶liwe w przypadku par homoseksualnych. Podkre艣laj膮 te偶 potrzeb臋 ochrony tradycyjnych warto艣ci i twierdz膮, 偶e zgoda na ma艂偶e艅stwa tej samej p艂ci mo偶e mie膰 negatywny wp艂yw na spo艂ecze艅stwo, godz膮c w obowi膮zuj膮ce w nim warto艣ci i naruszaj膮c tym samym jego stabilno艣膰.聽
 • Pytanie 4/4 Blok tematyczny: osoby LGBT+ Je艣li osoba powy偶ej 16. roku 偶ycia nie identyfikuje si臋 ze swoj膮 p艂ci膮 zapisan膮 w dokumentach, powinna m贸c w prosty spos贸b j膮 ustali膰.
  • Obecnie w prawie polskim nie istniej膮 przepisy reguluj膮ce ustalanie p艂ci. Na podstawie orzecze艅 S膮du Najwy偶szego uzgodnienie p艂ci mo偶liwe jest jedynie przez pow贸dztwo przeciwko rodzicom na podstawie art. 189 Kodeksu Post臋powania Cywilnego. Artyku艂 ten m贸wi o prawie do 偶膮dania ustalenia przez s膮d istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa. Kongres LGBT+ zorganizowany przez Stowarzyszenie Mi艂o艣膰 Nie Wyklucza w 2019 roku zaproponowa艂 rozwi膮zanie w postaci wprowadzenia prostych procedur dla os贸b, kt贸re nie identyfikuj膮 si臋 ze swoj膮 p艂ci膮.

  • Zwolennicy i zwolenniczki korekty p艂ci uwa偶aj膮, 偶e ka偶dy cz艂owiek ma prawo do ustalenia swojej to偶samo艣ci p艂ciowej. Podkre艣laj膮, 偶e osoby nie identyfikuj膮ce si臋 ze swoj膮 p艂ci膮, s膮 w lepszym stanie psychicznym, gdy ich p艂e膰 w dokumentach odpowiada tej, z kt贸r膮 si臋 identyfikuj膮. Stwierdzaj膮 tak偶e, 偶e pozywanie rodzic贸w do s膮du jest cz臋sto bolesne dla wszystkich stron i trudne do przeprowadzenia. Mo偶e to stygmatyzowa膰 osoby, kt贸re nie uto偶samiaj膮 si臋 z p艂ci膮 wpisan膮 w dokumentach.
  • Przeciwniczki i przeciwnicy wprowadzenia korekty p艂ci podkre艣laj膮, 偶e p艂e膰 jest niezmienn膮 cech膮 biologiczn膮, a jej zmiana jest niemo偶liwa. Wspominaj膮 o mo偶liwych negatywnych konsekwencjach medycznych, kt贸re mo偶e spowodowa膰 pr贸ba korekty p艂ci. Umo偶liwienie osobom korekty p艂ci mo偶e tak偶e naruszy膰 tradycyjne role spo艂eczne przypisane poszczeg贸lnym p艂ciom. Wed艂ug niekt贸rych os贸b, korekta p艂ci jest te偶 niezgodna z zasadami Ko艣cio艂a katolickiego i innych religii.
  Zobacz wyniki