Blok tematyczny: edukacja

 • Pytanie 1/3 Blok tematyczny: edukacja W szko艂ach podstawowych powinien by膰 realizowany obowi膮zkowy przedmiot z kompetencji mi臋kkich spo艂ecznych (np: komunikacja, negocjacje,nazywanie i rozpoznawanie emocji w艂asnych i innych)
  • Otwarta edukacja na temat zdrowia psychicznego odgrywa wa偶n膮 rol臋 w profilaktyce i leczeniu chor贸b oraz zaburze艅 psychicznych. Kiedy spo艂ecze艅stwo jest bardziej akceptuj膮ce, osoby dotkni臋te tymi problemami maj膮 wi臋ksze poczucie zrozumienia ich potrzeb i cz臋艣ciej korzystaj膮 z pomocy. Przek艂ada si臋 to na popraw臋 ich samopoczucia i jako艣ci 偶ycia.聽

  • Wprowadzenie przedmiotu z umiej臋tno艣ci spo艂ecznych mo偶e pom贸c dzieciom w rozwijaniu zdolno艣ci nazywania, rozpoznawania i radzenia sobie ze swoimi emocjami, co jest kluczowe dla zdrowego rozwoju emocjonalnego. Szczeg贸lnie wa偶ne by艂yby lekcje z komunikacji bez przemocy, 艣wiadomo艣ci w艂asnych potrzeb i stawiania granic. Dodatkowo jedn膮 z kompetencji przysz艂o艣ci po偶膮danych na rynku pracy s膮 wysoko rozwini臋te umiej臋tno艣ci mi臋kkie. Wprowadzenie psychologii do programu nauczania by艂oby krokiem w kierunku przystosowania szko艂y do aktualnych potrzeb dzieci i m艂odzie偶y.
  • Dodanie nowego przedmiotu mo偶e wp艂yn膮膰 na ograniczenie czasu dost臋pnego na nauk臋 innych przedmiot贸w istotnych dla og贸lnego rozwoju uczni贸w. Wprowadzenie przedmiotu z umiej臋tno艣ci spo艂ecznych wymaga odpowiedniego przeszkolenia nauczycieli, aby byli skuteczni w przekazywaniu tych umiej臋tno艣ci.
 • Pytanie 2/3 Blok tematyczny: edukacja Edukacja seksualna (zgodna ze standardami WHO) powinna by膰 powszechna i dost臋pna w ka偶dej szkole.
  • W Polsce zaj臋cia z WD呕 (wychowanie do 偶ycia w rodzinie) s膮 realizowane w szkole podstawowej w klasach IV鈥揤III, w bran偶owej szkole I stopnia, w klasach I鈥揑II liceum og贸lnokszta艂c膮cego i w klasach I鈥揑II technikum. Na zaj臋cia w ci膮gu roku przeznacza si臋 14 godzin, w tym po 5 godzin z podzia艂em na grupy dziewcz膮t i ch艂opc贸w 鈥 to s膮 zapisy z rozporz膮dze艅 MEN. Zaj臋cia te s膮 z zasady obowi膮zkowe, ale mo偶na wypisa膰 z nich dziecko (lub siebie, je偶eli ucze艅 czy uczennica ma uko艅czone 18 lat). Cz臋sto jednak podnoszona jest kwestia, 偶e zaj臋cia z WD呕-tu nie spe艂niaj膮 standard贸w WHO, kt贸re promuje podej艣cie holistyczne opieraj膮ce si臋 na rozumieniu seksualno艣ci jako wymiaru cz艂owiecze艅stwa i potencjalnie ma pomaga膰 dzieciom i m艂odym osobom w rozwini臋ciu podstawowych umiej臋tno艣ci umo偶liwiaj膮cych im samookre艣lenie ich seksualno艣ci i ich zwi膮zk贸w na r贸偶nych etapach rozwoju.聽

  • Zwolennicy i zwolenniczki wprowadzenia powszechnej i dost臋pnej edukacji seksualnej uwa偶aj膮, 偶e, prowadzone w艂a艣ciwie, wed艂ug przemy艣lanego i dopasowanego do grupy wiekowej programu lekcje edukacji seksualnej, pomagaj膮 rozwija膰 u m艂odych os贸b szacunek do innych i samych siebie, budowa膰 poczucie w艂asnej warto艣ci, a w konsekwencji kszta艂towa膰 zdrowe, silne i warto艣ciowe relacje i zwi膮zki. Wyniki bada艅 przeprowadzonych w wielu pa艅stwach jednoznacznie wskazuj膮, 偶e profesjonalna i prowadzona w szkole edukacja seksualna nie skutkuje wcze艣niejszym rozpocz臋ciem wsp贸艂偶ycia seksualnego przez m艂ode osoby. Obowi膮zkowa edukacja seksualna chroni przed HIV i nastoletnimi ci膮偶ami. Odwo艂uj膮 si臋 tak偶e do stanowiska WHO m贸wi膮cego o tym, 偶e tradycyjne podej艣cie do edukacji seksualnej koncentruje si臋 na potencjalnym ryzyku, jakie niesie ze sob膮 seksualno艣膰, takim jak nieplanowana ci膮偶a czy choroby przenoszone drog膮 p艂ciow膮. To negatywne ukierunkowanie cz臋sto przera偶a dzieci i m艂ode osoby. Co wi臋cej 鈥 nie odpowiada ich zapotrzebowaniu na informacje oraz umiej臋tno艣ci i w zbyt wielu przypadkach po prostu nie jest trafne w odniesieniu do ich 偶ycia.
  • Przeciwniczki i przeciwnicy wprowadzenia edukacji seksualnej zgodnej z zaleceniami WHO podkre艣laj膮 jej demoralizuj膮cy charakter. Argumentuj膮, 偶e edukacja seksualna mo偶e prowadzi膰 do wcze艣niejszego rozpocz臋cia wsp贸艂偶ycia przez m艂ode osoby.聽
 • Pytanie 3/3 Blok tematyczny: edukacja W polskiej szkole zamiast lekcji religii powinny by膰 prowadzone lekcje etyki.
  • W Polsce problem dost臋pu do nauczania religijnego innego ni偶 katolickie dotyczy przede wszystkim braku dost臋pu do alternatywnych form nauczania np. lekcji etyki oraz braku dost臋pu do nauczania religii lub wyzna艅 innych ni偶 katolicyzm (np. judaizm, islam). Polska nie zastosowa艂a si臋 do wyroku Europejskiego Trybuna艂u Praw Cz艂owieka (dalej: 鈥濫TPCz鈥) w sprawie Grzelak p. Polsce, kt贸ry dotyczy艂 dyskryminacji polskiego ucznia ze wzgl臋du na nieuczestniczenie w lekcjach religii. ETPCz stwierdzi艂o, 偶e w tej sprawie dosz艂o do naruszenia praw skar偶膮cego tj. ucznia (dot. skarga nr 7710/02).

  • Zwolenniczki i zwolennicy rezygnacji z nauczania religii, uwa偶aj膮 偶e obecne prawo ukierunkowane jest na nauk臋 katolicyzmu, a osoby niewyznaj膮ce tej religii s膮 dyskryminowane. Na przyk艂adzie wy偶ej wymienionego wyroku, polski ucze艅 z powodu nieuczestniczenia w lekcjach religii spotyka艂 si臋 z towarzyskim ostracyzmem, konieczno艣ci膮 zmieniania szk贸艂 i by艂 nara偶ony na akty przemocy fizycznej. Dodatkowo szko艂a nie przychyli艂a si臋 do pr贸艣b rodzic贸w ucznia i lekcje religii w planie zaj臋膰 umie艣ci艂a w 艣rodku dnia. Powodowa艂o to, 偶e niepe艂noletni przebywa艂 bez odpowiedniej opieki.聽
  • Przeciwnicy i przeciwniczki wyprowadzenia religii ze szk贸艂 powo艂uj膮 si臋 na statystyki, kt贸re pokazuj膮, 偶e do Ko艣cio艂a rzymskokatolickiego nale偶y w Polsce 32 mln 190 tys. os贸b (ok. 92% spo艂ecze艅stwa). Argumentuj膮, 偶e skoro zdecydowana wi臋kszo艣膰 wyznaje religi臋 rzymskokatolick膮, to nie ma potrzeby wprowadzenia alternatywnych sposob贸w nauki czy lekcji etyki.
  Zobacz wyniki