Blok tematyczny: antykoncepcja aborcja menstruacja

 • Pytanie 1/10 Blok tematyczny: antykoncepcja aborcja menstruacja W Polsce lekarze powinni mie膰 mo偶liwo艣膰 odm贸wienia 艣wiadcze艅 medycznych, powo艂uj膮c si臋 na klauzul臋 sumienia
  • Podwaliny prawne dla klauzuli sumienia daje art. 39. Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza-dentysty. Klauzula sumienia to zapis, kt贸ry m贸wi o tym, 偶e lekarz ma prawo odm贸wi膰 wykonywania okre艣lonych 艣wiadcze艅 medycznych, je艣li s膮 one niezgodne z jego 艣wiatopogl膮dem czy wyznaniem.

  • Zwolenniczki i zwolennicy mo偶liwo艣ci powo艂ania si臋 przez lekarza na klauzul臋 sumienia twierdz膮, 偶e chroni ona lekarza i lekark臋 przed sytuacj膮, gdy musia艂by wykona膰 aborcj臋, mimo 偶e jest sprzeczna z jego pogl膮dami, w szczeg贸lno艣ci kiedy lekarz jest osob膮 wierz膮c膮. Dodatkowo klauzula sumienia ma broni膰 lekarza przed naciskami ze strony wsp贸艂pracownik贸w i prze艂o偶onych.聽
  • Przeciwnicy i przeciwniczki mo偶liwo艣ci powo艂ania si臋 przez lekarza na klauzul臋 sumienia twierdz膮, 偶e powoduje to zachowania patologiczne w stosunku do pacjentek, kt贸rym odmawia si臋 udzielenia pomocy w sytuacjach zagra偶aj膮cym 偶yciu oraz prowadzi do zachowa艅 oceniaj膮cych. Dodatkowo w Polsce z powodu mo偶liwo艣ci powo艂ywania si臋 przez lekarza na klauzul臋 sumienia, kobiety nie s膮 informowane o wadach p艂odu lub wprowadzane w tej kwestii w b艂膮d.聽
 • Pytanie 2/10 Blok tematyczny: antykoncepcja aborcja menstruacja Tabletki aborcyjne (aborcja farmakologiczna) powinny by膰 dost臋pne w polskich aptekach.
  • Aborcja farmakologiczna (medyczna) jest metod膮 przerywania ci膮偶y za pomoc膮 艣rodk贸w farmakologicznych. Aborcja farmakologiczna bywa nazywana aborcj膮 domow膮, poniewa偶 do poronienia po podaniu lek贸w dochodzi zazwyczaj w domu, a nie w szpitalu. R贸wnie偶 same 艣rodki farmakologiczne w wielu przypadkach przyjmowane s膮 samodzielnie w domu. Aborcja farmakologiczna polega na podaniu 艣rodk贸w farmakologicznych doustnie lub dopochwowo. Podane substancje powoduj膮 zahamowanie rozwoju ci膮偶y, a nast臋pnie wydalenie tkanki ci膮偶owej z organizmu. 艢wiatowa Organizacja Zdrowia rekomenduje, by aborcj臋 farmakologiczn膮 przeprowadza膰 do 12. tygodnia ci膮偶y (w okre艣lonych przypadkach do 24. tygodnia).聽

    

  • Zwolennicy i zwolenniczki aborcji farmakologicznej uwa偶aj膮, 偶e jest to bezpieczna, 艂atwa i wzgl臋dnie tania metoda przerywania ci膮偶y, kt贸ra mo偶e by膰 dost臋pna dla wszystkich os贸b i nie wi膮偶e si臋 ze znacznymi nak艂adami finansowymi oraz nie wymaga si臋 przy niej ingerencji cielesnej (tak jak w przypadku aborcji chirurgicznej). Dodatkowo aborcja farmakologiczna nie stygmatyzuje os贸b, kt贸re chc膮 przerwa膰 ci膮偶臋, poniewa偶 mo偶e by膰 dokonana w komfortowych warunkach domowych.聽
  • Przeciwniczki i przeciwnicy aborcji farmakologicznej uwa偶aj膮, 偶e za偶ycie tabletek aborcyjnych niesie ze sob膮 niepo偶膮dane skutki zdrowotne dla kobiet, kt贸re nie mog膮 przewidzie膰, jak ich organizm zareaguje po przyj臋ciu tabletek poronnych. Uwa偶aj膮, 偶e aborcja jest niezgodna z nauk膮 Ko艣cio艂a.聽
 • Pytanie 3/10 Blok tematyczny: antykoncepcja aborcja menstruacja Edukacja seksualna (zgodna ze standardami WHO) powinna by膰 powszechna i dost臋pna w ka偶dej szkole.
  • W Polsce zaj臋cia z WD呕 (wychowanie do 偶ycia w rodzinie) s膮 realizowane w szkole podstawowej w klasach IV鈥揤III, w bran偶owej szkole I stopnia, w klasach I鈥揑II liceum og贸lnokszta艂c膮cego i w klasach I鈥揑II technikum. Na zaj臋cia w ci膮gu roku przeznacza si臋 14 godzin, w tym po 5 godzin z podzia艂em na grupy dziewcz膮t i ch艂opc贸w 鈥 to s膮 zapisy z rozporz膮dze艅 MEN. Zaj臋cia te s膮 z zasady obowi膮zkowe, ale mo偶na wypisa膰 z nich dziecko (lub siebie, je偶eli ucze艅 czy uczennica ma uko艅czone 18 lat). Cz臋sto jednak podnoszona jest kwestia, 偶e zaj臋cia z WD呕-tu nie spe艂niaj膮 standard贸w WHO, kt贸re promuje podej艣cie holistyczne opieraj膮ce si臋 na rozumieniu seksualno艣ci jako wymiaru cz艂owiecze艅stwa i potencjalnie ma pomaga膰 dzieciom i m艂odym osobom w rozwini臋ciu podstawowych umiej臋tno艣ci umo偶liwiaj膮cych im samookre艣lenie ich seksualno艣ci i ich zwi膮zk贸w na r贸偶nych etapach rozwoju.聽

  • Zwolennicy i zwolenniczki wprowadzenia powszechnej i dost臋pnej edukacji seksualnej uwa偶aj膮, 偶e, prowadzone w艂a艣ciwie, wed艂ug przemy艣lanego i dopasowanego do grupy wiekowej programu lekcje edukacji seksualnej, pomagaj膮 rozwija膰 u m艂odych os贸b szacunek do innych i samych siebie, budowa膰 poczucie w艂asnej warto艣ci, a w konsekwencji kszta艂towa膰 zdrowe, silne i warto艣ciowe relacje i zwi膮zki. Wyniki bada艅 przeprowadzonych w wielu pa艅stwach jednoznacznie wskazuj膮, 偶e profesjonalna i prowadzona w szkole edukacja seksualna nie skutkuje wcze艣niejszym rozpocz臋ciem wsp贸艂偶ycia seksualnego przez m艂ode osoby. Obowi膮zkowa edukacja seksualna chroni przed HIV i nastoletnimi ci膮偶ami. Odwo艂uj膮 si臋 tak偶e do stanowiska WHO m贸wi膮cego o tym, 偶e tradycyjne podej艣cie do edukacji seksualnej koncentruje si臋 na potencjalnym ryzyku, jakie niesie ze sob膮 seksualno艣膰, takim jak nieplanowana ci膮偶a czy choroby przenoszone drog膮 p艂ciow膮. To negatywne ukierunkowanie cz臋sto przera偶a dzieci i m艂ode osoby. Co wi臋cej 鈥 nie odpowiada ich zapotrzebowaniu na informacje oraz umiej臋tno艣ci i w zbyt wielu przypadkach po prostu nie jest trafne w odniesieniu do ich 偶ycia.
  • Przeciwniczki i przeciwnicy wprowadzenia edukacji seksualnej zgodnej z zaleceniami WHO podkre艣laj膮 jej demoralizuj膮cy charakter. Argumentuj膮, 偶e edukacja seksualna mo偶e prowadzi膰 do wcze艣niejszego rozpocz臋cia wsp贸艂偶ycia przez m艂ode osoby.聽
 • Pytanie 4/10 Blok tematyczny: antykoncepcja aborcja menstruacja Osoby, kt贸re pomagaj膮 kobiecie przerwa膰 ci膮偶臋 powinny by膰 za to karane.
  • Na podstawie art. 152 Kodeksu Karnego osoby pomagaj膮ce w dokonaniu aborcji podlegaj膮 karze pozbawienia wolno艣ci do lat 3. Tej samej karze podlega ka偶dy, kto udziela kobiecie ci臋偶arnej pomocy w przerwaniu ci膮偶y z naruszeniem przepis贸w ustawy lub j膮 do tego nak艂ania. Polskie przepisy Kodeksu Karnego na tle innych pa艅stw europejskich s膮 wyj膮tkowo restrykcyjne, dlatego coraz cz臋艣ciej s艂yszy si臋 g艂osy maj膮ce na celu zmian臋 tego prawa.聽

  • Zwolenniczki i zwolennicy uwa偶aj膮, 偶e przerywanie ci膮偶y nie jest indywidualn膮 decyzj膮 kobiety. Kontrola urodze艅 znajduje si臋 pod opiek膮 pa艅stwa, kt贸re wspiera opiek臋 prenataln膮, dlatego te偶 pa艅stwo mo偶e kara膰 osoby, kt贸re pomagaj膮 kobiecie w zabiegu przerwania ci膮偶y, gdy偶 jest to niezgodne z polityk膮 i celami pa艅stwa polskiego.聽
  • Przeciwnicy i przeciwniczki niekarania za pomoc w przerywaniu ci膮偶y twierdz膮, 偶e decyzja o jej przerwaniu jest indywidualn膮 spraw膮 kobiety i pa艅stwo nie powinno mie膰 na to wp艂ywu. Jednocze艣nie przy tak restrykcyjnym prawie aborcyjnym w Polsce osoby pomagaj膮ce w przerywaniu ci膮偶y nie powinny by膰 w 偶aden spos贸b karane, gdy偶 dbaj膮 o bezpiecze艅stwo i 偶ycie kobiet, kt贸re pozbawione innej mo偶liwo艣ci, zmuszone s膮 do dokonywania zabiegu aborcji w podziemiu.聽
 • Pytanie 5/10 Blok tematyczny: antykoncepcja aborcja menstruacja Antykoncepcja powinna by膰 darmowa dla wszystkich os贸b poni偶ej 26. roku 偶ycia.
  • Z pocz膮tkiem 2022 roku we Francji ruszy艂 program zapewniaj膮cy kobietom w wieku 18-25 lat darmow膮 antykoncepcj臋. Jest to rozszerzenie dzia艂aj膮cego ju偶 programu dedykowanego nieletnim, kt贸rego celem jest zapobieganie niechcianym ci膮偶om.

  • Zwolennicy i zwolennicy darmowej antykoncepcji podkre艣laj膮, 偶e znacznie przyczyni si臋 to do zapobiegania niechcianym ci膮偶om w艣r贸d os贸b nieletnich oraz pozytywnie wp艂ynie na stan psychiczny m艂odych obywatelek, kt贸re nie b臋d膮 czu艂y si臋 dyskryminowane ze wzgl臋du na brak pieni臋dzy na zakup 艣rodk贸w antykoncepcyjnych.聽
  • Przeciwniczki i przeciwnicy podkre艣laj膮, 偶e takie rozwi膮zanie mo偶e wi膮za膰 si臋 z du偶ymi kosztami i zwi臋kszy膰 d艂ug publiczny. Uwa偶aj膮, 偶e zakup antykoncepcji jest osobist膮 odpowiedzialno艣ci膮 ka偶dej osoby. Argumentuj膮, 偶e antykoncepcja jest wyrazem sprzeciwu wobec Boga i mi艂o艣ci rodzicielskiej. Twierdz膮, 偶e istniej膮 alternatywne, naturalne sposoby antykoncepcji, takie jak metoda objawowo-termiczna. Obawiaj膮 si臋, 偶e wprowadzenie darmowej antykoncepcji prowadzi do zwi臋kszenia zmiany zachowa艅 seksualnych w艣r贸d os贸b m艂odych.聽
 • Pytanie 6/10 Blok tematyczny: antykoncepcja aborcja menstruacja Antykoncepcja awaryjna (tzw. tabletka 鈥瀌zie艅 po鈥) powinna by膰 dost臋pna bez recepty.
  • W Polsce antykoncepcja awaryjna (tzw. tabletka 鈥瀌zie艅 po鈥) w postaci preparatu EllaOne zosta艂a dopuszczona do sprzeda偶y bez recepty w styczniu 2015 roku po decyzji Komisji Europejskiej. Po kilku miesi膮cach wprowadzono jednak zmiany w prawie, kt贸re umo偶liwi艂y sprzeda偶 preparatu bez recepty wy艂膮cznie osobom, kt贸re uko艅czy艂y 15. rok 偶ycia. Od 23 lipca 2017 roku antykoncepcja awaryjna jest w Polsce dost臋pna wy艂膮cznie na recept臋.聽

  • Zwolenniczki i zwolennicy wprowadzenia antykoncepcji awaryjnej bez recepty podkre艣laj膮, 偶e Polska jest jednym z nielicznych kraj贸w w Unii Europejskiej, w kt贸rych do zakupienia tabletki 鈥瀌zie艅 po鈥, czyli awaryjnej tabletki antykoncepcyjnej, wymagana jest recepta. Niesie to ze sob膮 wiele negatywnych skutk贸w np. brak mo偶liwo艣ci um贸wienia si臋 do ginekologa w odpowiednim terminie w celu otrzymania recepty (antykoncepcj臋 awaryjn膮 nale偶y za偶y膰 nie p贸藕niej ni偶 5. dnia po odbyciu stosunku bez zabezpieczenia). Prowadzi to do zwi臋kszenia ilo艣ci niechcianych ci膮偶 i nara偶anie kobiet, kt贸re nie chc膮 zaj艣膰 w ci膮偶e na zabiegi aborcji dokonywane w podziemiu aborcyjnym.聽
  • Przeciwnicy i przeciwniczki dost臋pu bez recepty do antykoncepcji awaryjnej uwa偶aj膮, 偶e za偶ycie tabletki 鈥瀌zie艅 po鈥 poci膮ga za sob膮 niepo偶膮dane skutki zdrowotne dla kobiet, kt贸re nie mog膮 przewidzie膰, jak ich organizm zareaguje po przyj臋ciu tabletki. Obawiaj膮 si臋 te偶, 偶e brak recepty m贸g艂by prowadzi膰 do nadu偶y膰.
 • Pytanie 7/10 Blok tematyczny: antykoncepcja aborcja menstruacja Ka偶da osoba, kt贸ra przechodzi bolesne miesi膮czki, powinna mie膰 prawo do odp艂atnego urlopu menstruacyjnego w ka偶dym miesi膮cu w wysoko艣ci 80% wynagrodzenia.
  • Hiszpania na pocz膮tku tego roku wprowadzi艂a w swoim prawie urlop menstruacyjny. Ka偶da pracownica, posiadaj膮ca za艣wiadczenie lekarskie potwierdzaj膮ce bolesne przechodzenie miesi膮czki, mo偶e wzi膮膰 3 dni urlopu menstruacyjnego w miesi膮cu. Urlop jest odp艂atny w wysoko艣ci 80 %.

  • Zwolennicy i zwolenniczki tego rozwi膮zania powo艂uj膮 si臋 na badania, kt贸re pokazuj膮, 偶e cz臋sto艣膰 wyst臋powania bolesnego miesi膮czkowania mo偶e waha膰 si臋 od 16% do 91% u kobiet w wieku rozrodczym, z silnym b贸lem obserwowanym u nawet 29% pacjentek. Dodatkowo kilka przedsi臋biorstw w Polsce wprowadzi艂o urlop menstruacyjny na poziomie swoich regulamin贸w pracy. Raporty przygotowane przez powy偶sze przedsi臋biorstwa pokazuj膮, 偶e wprowadzone rozwi膮zanie okaza艂o si臋 efektywne i wp艂yn臋艂o pozytywnie na dobrostan pracowniczek oraz przys艂u偶y艂o si臋 budowaniu zaufania w zespo艂ach.
  • Przeciwnicy tego rozwi膮zania podkre艣laj膮, 偶e wprowadzenie urlopu menstruacyjnego b臋dzie prowadzi膰 do du偶ej dysproporcji w atrakcyjno艣ci kobiet i m臋偶czyzn na rynku pracy. Dodatkowo osoby menstruuj膮ce b臋d膮 mog艂y spotyka膰 si臋 z du偶膮 dyskryminacj膮 ze strony swoich wsp贸艂pracownik贸w i pracodawc贸w. Niekt贸rzy podkre艣laj膮 r贸wnie偶, 偶e wprowadzenie urlopu nie jest w porz膮dku wobec os贸b, kt贸re nie menstruuj膮, wi臋c przys艂ugiwa艂oby im mniej dni wolnych.
 • Pytanie 8/10 Blok tematyczny: antykoncepcja aborcja menstruacja W ka偶dej szkole powinny by膰 dost臋pne bezp艂atne podpaski i tampony.
  • W czerwcu 2023 roku Koalicja Tak dla Podpasek z艂o偶y艂a 艣rodowiskowy projekt ustawy maj膮cy na celu zapewni膰 dost臋p do podpasek i tampon贸w oraz do edukacji o menstruacji we wszystkich polskich szko艂ach.聽

  • Zwolennicy takiego rozwi膮zania powo艂uj膮 si臋 na badania, wed艂ug kt贸rych 54% nastolatek w Polsce przynajmniej raz nie posz艂o do szko艂y z powodu okresu, natomiast 21% dziewczynek musia艂o si臋 zwolni膰 z lekcji z powodu braku 艣rodk贸w higieny menstruacyjnej. Podkre艣laj膮, 偶e problem braku dost臋pu do 艣rodk贸w menstruacyjnych dotyczy ponad po艂owy uczennic i jest to rodzaj spo艂ecznego wykluczenia.
  • Przeciwniczki tego rozwi膮zania uwa偶aj膮, 偶e podpaski i tampony nie powinny by膰 kupowane z bud偶etu pa艅stwa. Twierdz膮, 偶e zakup 艣rodk贸w menstruacyjnych powinien by膰 indywidualn膮 spraw膮 dzieci i ich rodzic贸w.
 • Pytanie 9/10 Blok tematyczny: antykoncepcja aborcja menstruacja Procedura in vitro powinna by膰 refundowana z NFZ.
  • 聽Procedura in vitro jest zabiegiem medycznym, kt贸ra polega na zap艂odnieniu kom贸rki jajowej przez plemnik poza organizmem (w laboratorium), a nast臋pnie wprowadzeniu zap艂odnionego zarodka do macicy kobiety. Z procedury in vitro cz臋sto chc膮 skorzysta膰 osoby choruj膮ce na bezp艂odno艣膰. Obecnie pa艅stwo polskie nie finansuje tego zabiegu z pieni臋dzy publicznych. Jest on jednak cz臋艣ciowo finansowany przez samorz膮dy lokalne w miastach takich jak: m.in. Krak贸w, Gda艅sk, Warszawa, Chojnice, Olsztyn, Piaseczno.聽

  • Zwolennicy i zwolenniczki dofinansowania in vitro podkre艣laj膮, 偶e bezp艂odno艣膰 jest chorob膮, wi臋c jej leczenie powinno by膰 dofinansowane tak samo, jak inne procedury medyczne. Podkre艣laj膮, 偶e dofinansowanie leczenia in vitro mo偶e spe艂ni膰 marzenie o rodzicielstwie. Argumentuj膮, 偶e dofinansowanie in vitro zredukuje koszty d艂ugoterminowe zwi膮zane ze zdrowotnymi i spo艂ecznymi skutkami bezp艂odno艣ci. Rozpowszechnienie leczenia in vitro mo偶e wp艂yn膮膰 na walk臋 z ni偶em demograficznym.聽
  • Przeciwniczki i przeciwnicy wprowadzenia finansowania procedury in vitro m贸wi膮 o tym, 偶e istniej膮 inne metody leczenia bezp艂odno艣ci. Argumentuj膮, 偶e priorytetem jest postawienie na te metody, kt贸re generuj膮 mniej koszt贸w dla pa艅stwa. Podkre艣laj膮, 偶e procedura in vitro jest sprzeczna z ich przekonaniami etycznymi - szczeg贸lnie w kwestii manipulacji embrionami. Podkre艣laj膮, 偶e rozpowszechnienie in vitro mo偶e mie膰 wp艂yw na to, 偶e kobiety zaczn膮 odk艂ada膰 macierzy艅stwo na p贸藕niejsze lata, co mo偶e mie膰 wp艂yw na zdrowie zar贸wno matki jak i dziecka.
 • Pytanie 10/10 Blok tematyczny: antykoncepcja aborcja menstruacja Aborcja powinna by膰 dost臋pna i darmowa dla ka偶dej osoby bez podania przyczyny do 12. tygodnia ci膮偶y.
  • Pod koniec marca 2022 roku Komitet Legalna Aborcja Bez Kompromis贸w z艂o偶y艂 obywatelski projekt ustawy o bezpiecznym przerywaniu ci膮偶y i innych prawach reprodukcyjnych. Projekt zak艂ada mo偶liwo艣膰 przerwania ci膮偶y do 12. tygodnia bez podania przyczyny w ramach 艣wiadcze艅 finansowanych przez NFZ. W przypadku wykrycia wad p艂odu lub gdy ci膮偶a jest wynikiem czynu zabronionego, projekt przewiduje mo偶liwo艣膰 przerwania ci膮偶y po 12. tygodniu. Projekt zosta艂 odrzucony w pierwszym czytaniu w dniu 23.06.2022 r.

  • Zwolenniczki i zwolenniczki prawa do legalnej aborcji uwa偶aj膮, 偶e jej zakaz nie powoduje zmniejszenia liczby aborcji: kobiety robi膮 aborcj臋 poza systemem, wyje偶d偶aj膮c za granic臋 lub przerywaj膮c ci膮偶臋 w domu, korzystaj膮c ze 艣rodk贸w farmakologicznych. Argumentuj膮, 偶e zakaz aborcji wp艂ywa na stygmatyzacj臋 tego zabiegu i sprawia, 偶e kobiety boj膮 si臋 o w艂asne 偶ycie i zdrowie. Uwa偶aj膮, 偶e na pierwszym miejscu powinno znale藕膰 si臋 zdrowie i 偶ycie osoby w ci膮偶y, i 偶e powinna mie膰 ona prawo do wyboru, czy chce by膰 w ci膮偶y. Tylko ci臋偶arna mo偶e i powinna ocenia膰 powody w艂asnej decyzji o przerwaniu ci膮偶y.
  • Przeciwnicy i przeciwniczki legalnej aborcji podkre艣laj膮, 偶e 偶ycie ludzkie zaczyna si臋 od momentu pocz臋cia, dlatego nale偶y chroni膰 偶ycie p艂odu. Niekt贸re osoby podkre艣laj膮, 偶e istniej膮 alternatywne sposoby na rozwi膮zanie problemu niechcianej ci膮偶y - takie jak oddanie dziecka do adopcji. Argumentuj膮, 偶e dost臋p do aborcji mo偶e obni偶y膰 jako艣膰 us艂ug medycznych dla kobiet, kt贸re marz膮 o dziecku a maj膮 problemy z utrzymaniem ci膮偶y. Podnosz膮 r贸wnie偶 kwestie etyczne - cz臋sto podkre艣laj膮c, 偶e aborcja nie jest zgodna z zasadami Ko艣cio艂a katolickiego.
  Zobacz wyniki