Bożena Szubińska

Nowa Lewica

Komandor w stanie spoczynku, magistra farmacji, z doświadczeniem służby wojskowej / oficer w korpusie medycznym w MW, SG WP i MON/ i praca na rzecz praw człowieka, kobiet i seniorów w tym w służbach mundurowych / delegatka kobiet w strukturach NATO, zał. i przew. Rady ds. Kobiet w SZ RP oraz Zespołu „Kobiety w służbach mundurowych”/ Pełnomocnik MON ds. wojskowej służby kobiet. Jest matką chrzestną sztandaru 1.Lęborskiego batalionu zmechanizowanego.
Kontakt bozenaszubinska@gmail.com
Lista i numer lista 3 numer 4

Okręg wyborczy 26
Dyżur poselski aktualnie nie jest posłanką
Udostępnij profil
Udostępnij quiz